Ustawa wiatrakowa podpisana - korzystne zmiany dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: "ustawa wiatrakowa"), na podstawie której dokonano zmiany definicji budowli w ustawie Prawo budowlane oraz zmiany definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W wyniku przedmiotowej nowelizacji podatnicy, którzy w roku 2018 złożyli deklarację na podatek od nieruchomości wskazując w niej jako budowlę całą elektrownię wiatrową (tj. fundament, wieżę oraz elementy techniczne), po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw RP będą uprawnieni do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty za rok 2018 w odniesieniu do miesięcy, za które podatek został zapłacony w zawyżonej wysokości.

Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu wniosków nadpłatowych za rok 2018.

Jednocześnie wskazuje się, że nierozstrzygnięta pozostała kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych za rok 2017 r. W tym zakresie należy poczekać na podjęcie uchwały przez skład 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posiedzenie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego planowane jest na dzień 24 września 2018 r.

W razie pytań dotyczących skutków uchwalenia ustawy wiatrakowej prosimy o kontakt z r. pr. / doradcą podatkowym Patrycją Zdanowicz-Pastuszak (patrycja.zdanowicz-pastuszak@bsjp.pl), adw. / doradcą podatkowym Rafałem Lewandowskim (rafal.lewandowski@bsjp.pl) lub doradcą podatkowym Jackiem Bajsonem (jacek.bajson@bsjp.pl).

Załącznik

bsjp_legal alert_july 2018-2.pdf