Pro Bono

Społeczna odpowiedzialność BSJP

W BSJP rozumiemy, że odpowiedzialne doradztwo prawne znacznie wykracza poza ramy codziennej obsługi klientów. Jednym z najważniejszych elementów etosu zawodowego prawnika jest bowiem, wyrastające wprost z poczucia publicznego obowiązku, czynne i konsekwentne zaangażowanie społeczne. Aktywność charytatywna i świadome podejście do kwestii obywatelskich, środowiskowych czy zdrowotnych, to dziś niezbędna składowa działalności każdej społecznie wrażliwej organizacji.

Dostrzegając potrzebę wsparcia ważnych inicjatyw społecznych, eksperci BSJP świadczą pomoc prawną pro publico bono m.in. na rzecz następujących fundacji i stowarzyszeń: 


Fundacja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Fundacja działa przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej w Warszawie i została utworzona przez profesorów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Warszawie. Zajmuje się rozwijaniem i propagowaniem wiedzy na temat chirurgii onkologicznej, wsparciem i promocją prac badawczych i naukowych w zakresie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii onkologicznej, a także finansowaniem nagród i stypendiów dla osób i podmiotów prowadzących takie badania.

Kancelaria BSJP sprawuje opiekę prawną nad działalnością Fundacji i pomaga jej od strony prawnej w realizacji tych celów.

Cieszymy się, że BSJP wspiera nas prawnie – prof. dr hab. Józef Kładny, dr Jacek Kargul, Zarząd Fundacji

Fundacja „OmeaLife – Rak Piersi Nie Ogranicza”

Fundacja założona przez cztery młode dziewczyny, które same zachorowały na raka piersi. Fundacja wspiera kobiety w walce z chorobą nowotworową, zajmuje się profilaktyką nowotworową, aktywnie uczestniczy w procesie leczenia każdej z pacjentek, wspierając je zarówno w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu. Fundacja działa nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i na portalach społecznościowych, chociażby założonej przez siebie na portalu Facebook grupie „Chirurgia Piersi – Nie jest mi obojętnie”, liczącej ponad trzy tysiące kobiet chorych na raka piersi.

Kancelaria wspiera Fundację od początku jej działalności i sprawuje opiekę prawną nie tylko nad samą Fundacją, ale także jej podopiecznymi w zakresie m.in. przestrzegania praw pacjenta i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Wydarzenia Fundacji, którym patronuje kancelaria BSJP to m.in. Różowa Plaża, Otwarcie Centrum Wiedzy o Raku Piersi w Gdańsku czy Race For The Cure – największa europejska impreza sportowa dedykowana zdrowiu kobiet, która wspiera organizacje w zbieraniu funduszy na walkę z rakiem piersi i podnoszeniu świadomości profilaktyki tej choroby. W Europie, przy niezwykle wysokiej liczbie diagnoz raka piersi, środki te mają bardzo istotne znaczenie.

Wsparcie BSJP pozwala nam się rozwijać – Magda Kardynał, Ewelina Puszkin, Zarząd Fundacji


 Fundacja „La vie, la vie!”

Misją Fundacji „La vie, la vie!”  jest przede wszystkim edukacja w zakresie profilaktyki nowotworowej kobiet. Fundacja dąży do stworzenia nowej jakości systemu wsparcia byłych i obecnych pacjentek nowotworowych, a także kobiet w grupie ryzyka zachorowania lub tych, których bliscy zmagają się z chorobą nowotworową. Fundacja m.in. opracowuje merytoryczne publikacje oraz praktyczne poradniki, tworzone we współpracy z lekarzami praktykami i oparte na najnowszych badaniach naukowych oraz trendach w leczeniu.

BSJP jest kancelarią, która pomaga nam w bieżącej działalności. Cieszymy się bardzo z tego wsparcia – Ania Podeszwa, Zarząd Fundacji
Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej CHOP im. prof. Pawła Murawy

Fundacja założona przez podmioty prywatne, której patronuje prof. dr hab. Dawid Murawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Onkologicznej w województwie lubuskim.

Fundacja dokonuje zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitali, niezbędnego w chirurgii onkologicznej. Kancelaria BSJP sprawuje opiekę prawną nad Fundacją od początku jej działalności.

BSJP cieszy się naszym zaufaniem – prof. dr hab. Dawid Murawa