Rekrutacja i dane osobowe w świetle nowych przepisów

W maju zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Nowe regulacje znacząco wpływają również na przepisy prawa pracy – regulują bowiem kwestie dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy, a także funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Najważniejsze postanowienia nowych przepisów przedstawia adwokat Michał Włodarczyk, ekspert BSJP z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.

 

Załącznik

legal alert maj 2019 prawo pracy.pdf