Krzysztof Kowalczyk prelegentem na 3. Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej

Zapraszamy na 3. edycję Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej organizowanej w dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)*. 

Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych: Prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych". Konferencja ma na celu przedstawienie i omówienie zagadnień z zakresu zamówień publicznych, z którymi spotykają się arbitrzy Sądu Arbitrażowego podczas rozstrzygania sporów, a prelegentami będą wybitni znawcy tej problematyki.

Do grona ekspertów-prelegentów został zaproszony m.in. mec. Krzysztof Kowalczyk, partner w kancelarii BSJP oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Mecenas Kowalczyk, który w BSJP kieruje departamentem sporów sądowych i arbitrażu oraz departamentem prawa ochrony konkurencji wygłosi pierwszego dnia konferencji wystąpienie pt. "Gwarancja zapłaty za roboty budowlane dla wykonawcy robót z art. 6491-5 kodeksu cywilnego".

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Patronem honorowym konferencji jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


* Sąd Arbitrażowy przy SIDiR został utworzony w 2005 r. Jest instytucją szczególnie wyspecjalizowaną w rozstrzyganiu sporów budowlanych i dotyczących zamówień publicznych. Arbitrami Sądu Arbitrażowego są zarówno prawnicy, jak i inżynierowie. www.sidir.pl, www.arbitraz-sidir.pl