Dr Karolina Pyzio współautorką komentarza C.H. Beck "Podatek dochodowy od osób prawnych"

Wydawnictwo C.H. Beck wydało najnowszy komentarz "Podatek dochodowy od osób prawnych". Jego autorzy dokonują analizy najnowszego stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian mających znaczenie praktyczne, do których należą m.in.: zmiana zasad poboru podatku u źródła, wprowadzenie preferencyjnej 9% stawki CIT dla małych podatników, w zakresie cen transferowych. Części komentarza opracowała dr Karolina Pyzio, w tym te omawiające różnice kursowe oraz leasing.

Komentarz "Podatek dochodowy od osób prawnych" można zamówić TUTAJ.