BSJP w sprzedaży portfela projektów lądowych farm wiatrowych (108 MW) w Polsce

Kancelaria BSJP doradzała niemieckiemu deweloperowi farm wiatrowych, spółce Sabowind GmbH, przy sprzedaży portfolio wiatrowego o łącznym potencjale produkcyjnym 108 MW.

Nabywcą jest DIF Capital Partners, globalny podmiot zarządzający funduszami. Projekty farm wiatrowych zlokalizowanych w Polsce zostaną wyposażone w 54 turbiny Vestas V100/V90, które na mocy umowy na dostawę turbin dostarczy Vestas. Inwestycję w ramach kontraktu w formule EPC zrealizuje Sabowind.

Po oddaniu do użytkowania Sabowind ma odpowiadać za techniczne i komercyjne zarządzanie projektami, które będą korzystać z systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce. Całkowita roczna produkcja szacowana jest na ok. 300 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię ok. 75 000 gospodarstw domowych i tym samym w skali roku pozwoli uniknąć emisji ok. 100 tys. ton CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych.

Zespół kancelarii BSJP kierowany przez adw. Alinę Szarlak (Partner) i r. pr. dr Grzegorza Wąsiewskiego (Counsel) przeprowadził analizę due diligence nabywcy we wczesnej fazie transakcji oraz zapewnił obsługę prawną sprzedającego na późniejszych etapach, w tym podczas negocjacji oraz finalizacji dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umów SPA i EPC.