Zielone światło dla aukcji OZE

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii już 1 kwietnia 2019 roku mogą wejść w życie duże zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Adwokat Dominik Sołtysiak, ekspert z zakresu prawa energetycznego, przeanalizował najważniejsze postanowienia nowelizacji:

  1. Budżety aukcji OZE na 2019 rok
  2. Możliwość zmiany mocy przyłączeniowej po wygranej aukcji
  3. Dopuszczalność zmiany alokacji energii w poszczególnych latach
  4. Doprecyzowanie zasad rozliczania salda w systemie aukcyjnym
  5. Poszerzenie kręgu podmiotów uczestniczących w aukcjach
  6. Koniec obligo giełdowego w przypadku OZE
  7. Umowy przyłączeniowe przedłużone do stycznia 2020 roku
  8. Opłata zastępcza powiązana z ceną energii

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.


Załącznik

legal alert_marzec 2019_prawo energetyczne.pdf