Warsztat ProAbility: "Bezpieczny kontrakt budowlany - praktyka deweloperów"

26.10.2017 r. zapraszamy na warsztat organizowany przez ProAbility: "Bezpieczny kontrakt budowlany - praktyka deweloperów".

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
  • Bezpieczne dla inwestora klauzule umowne - praktyczne doświadczenie / orzecznictwo / najnowsze propozycje,
  • Ubezpieczenie kontraktu w praktyce - sposoby na przygotowanie najlepszych zabezpieczeń,
  • Odpowiedzialność wykonawcy względem inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrotne dochodzenia roszczeń,
  • Przedawnienie odpowiedzialności w relacji wykonawca - deweloper,
  • Roszczenia wykonawcy w praktyce (zmiany terminów, kosztów, wynagrodzeń),
  • Roszczenia inwestora w praktyce (nienależyte wykonanie umowy, rękojmia i gwarancja).

Prelegentami będą m.in. eksperci naszej Kancelarii: adwokat Dominik Sołtysiak, który przedstawi temat "Odpowiedzialność inwestor - wykonawca -aspekty wybrane" oraz radca prawny Alicja Mizerska, która omówi zagadnienie "Praktyka bezpiecznego kontraktu budowlanego - strona inwestora".

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.