Warsztat "Inwestor a generalny wykonawca - sprawy sporne w procesie budowlanym"

W dniach 20-21.11.2017 r. zapraszamy na warsztat organizowany przez MMC Polska "Inwestor a generalny wykonawca - sprawy sporne w procesie budowlanym".

Główne zagadnienia, które zostaną omówione to: 
  • Zarządzanie ryzykiem prawnym w projektach budowlanych
  • Zarządzanie ryzykiem prawnym w projektach budowlanych
  • Główne roszczenia wykonawcy wobec inwestora - case study
  • Żądania oraz uprawnienia inwestora wobec wykonawcy
  • Problematyka na etapie rozliczenia - proces oceny roszczenia i zbieranie dowodów na poparcie stanowiska strony
  • Postępowanie w przypadku upadłości inwestora lub firmy budowlanej
  • Sytuacje kryzysowe pomiędzy inwestorem a wykonawcą - procedury rozstrzygania sporów
Jednym z prelegentów warsztatu będzie r. pr. Jarosław Sroka, który pierwszego dnia warsztatu przedstawi temat "Zarządzanie ryzykiem prawnym w projektach budowlanych".

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest tutaj.