Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych prezentuje raport pt. "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski"

28 września b.r. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych opublikowało raport pt. "Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski". Autorami raportu są dr Piotr Bogdanowicz, dr Wojciech Hartung oraz Anna Szymańska.

Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o ankiety wypełnione przez przedstawicieli kancelarii prawniczych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły m.in. organizacji systemu odwoławczego w danym państwie członkowskim, przyjętych w nim rozwiązań organizacyjnych i prawnych, wreszcie - funkcjonowania w praktyce środków ochrony prawnej dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z kancelarii, które opracowywały ankietę Stowarzyszenia PZP jest  kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak, której partner Jarosław Sroka jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia PZP, a obecnie pełni w nim funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. 

Raport został zaprezentowany po raz pierwszy w trakcie zorganizowanej przez Stowarzyszenie PZP debaty na temat funkcjonowania systemów środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i administracji rządowej, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, a także przedstawicielka Komisji Europejskiej. Obecnie dokument prezentowany jest w wielu urzędach i jednostkach publicznych, w tym Urzędzie Zamówień Publicznych czy Krajowej Izbie Odwoławczej. 

Zapraszamy do lektury raportu:Zachęcamy również do odwiedzin na stronie Stowarzyszenia PZP.

Więcej informacji nt. publikacji i działalności Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych udzieli Państwu mec. Jarosław Sroka (jaroslaw.sroka@bsjp.pl), partner kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak zarządzający praktyką prawa zamówień publicznych. 

Załącznik

funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach ue. kluczowe wnioski.pdf