PPK: Ważne terminy dla pracodawców

25 października  2019 r. upłynął ostatni termin dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników na zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Kolejny istotny termin dla Pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników to 12 grudnia 2019 r. Najpóźniej do tego dnia pracodawcy będą zobowiązani do podpisania umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pomoc Kancelarii BSJP w zakresie wdrożenia i administrowania PPK dla pracodawców może obejmować między innymi:

  • doradztwo dla pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK, który spełni określone przez pracodawcę wymagania, co pozwoli zindywidualizować ofertę produktów oferowanych na rynku,
  • negocjacje korzystnych dla pracodawcy warunków,
  • prowadzenie szkoleń na temat wdrażanych świadczeń PPK,
  • opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie procedur i instrukcji dla pracodawcy,
  • bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawa pracy oraz PPK,
  • przygotowanie i opracowanie lub dostosowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzenia danych osobowych pracowników, instytucjom finansowym zarządzającym PPK, reprezentację pracodawcy w ewentualnych postępowaniach sądowych związanych z PPK.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, uprzejmie prosimy o kontakt z dr Ewą Boryczko (ewa.boryczko@bsjp.pl).