Pozyskanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego ma być prostsze

Ministerstwo Środowiska pracuje nad projektem kolejnych zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ich wyniku, od przyszłego roku, postępowania koncesyjne na wydobywanie niektórych kopalin, m.in. gazu łupkowego, węgla kamiennego i brunatnego, mają być łatwiejsze. Nowe przepisy modyfikują również katalog złóż kopalin objętych własnością górniczą, który zostanie poszerzony o bursztyn, gazy szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich. W rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes proponowane zmiany omawia r. pr. dr Grzegorz Wąsiewski.

Wywiad dostępny tutaj.