Nowe prawo wodne. Relacja z warsztatów

W dniach 15 i 16 marca br. w trakcie konferencji STORMWATER POLAND 2018 w Gdańsku adwokaci kancelarii BSJP Andrzej Preiss i Maciej Prusak prowadzili wraz z Henrykiem Jatczakiem (Wody Polskie) i Andrzejem Osińskim (Retencja.pl) warsztaty z zakresu nowego Prawa wodnego. 

Zainteresowanie warsztatami uczestników konferencji było bardzo duże. Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko postawili poprzeczkę ekspertom. Zagadnienia przedstawione przez uczestników pokazały, jak wiele problemów nowa ustawa rodzi w praktyce. 

Największe kontrowersje zdają się budzić definicje ustawowe "usługi wodnej" oraz "urządzenia wodnego". Z całą pewnością bardzo wiele dla uniknięcia ewentualnych sporów w przyszłości może uczynić nowy operator tj. Wody Polskie, odpowiednio wykładając przepisy ustawy Prawo wodne, tak aby było bezsporne, jak w praktyce stosować przepisy o usłudze wodnej polegającej na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub zlokalizowania obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, gdy mamy do czynienia ze zmniejszeniem retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. W tym temacie uczestnicy konferencji byli bardzo wrażliwi i niepewni swoich wniosków po lekturze nowych przepisów. 

 
Foto: BSJP

Więcej informacji odnośnie nowego Prawa wodnego udzielą Państwu mec. Maciej Prusak (maciej.prusak@bsjp.pl) oraz mec. Andrzej Preiss (andrzej.preiss@bsjp.pl).