Mannheim: Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych

Partner kancelarii BSJP
Christoph Garschynski, Rechtsanwalt / radca prawny,

zaprasza Państwa na szkolenie:

Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych,
które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Mannheim.


Na szkoleniu zostaną omówione istotne w praktyce zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialności karnoskarbowej oraz odpowiedzialności za wykroczenia z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia obejmuje w części prowadzonej przez mec. Garschynskiego następujące kwestie:

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności w zakresie prawa handlowego:
  • zarząd oraz reprezentacja spółki;
  • odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki/osób trzecich;
  • odpowiedzialność w przypadku finansowych kłopotów spółki;
  • wpływ udzielenia absolutorium członkowi zarządu na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce.
Wybrane zagadnienia odpowiedzialności w zakresie prawa pracy:
  • reprezentacja spółki w sprawach związanych z prawem pracy;
  • wykroczenia wobec osób odpowiedzialnych;
  • podstawowe obwiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonanie;
  • zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK.