Maciej Prusak o nabyciu wierzytelności w drodze subrogacji

Instytucja subrogacji ustawowej, zwana również instytucją wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, podstawieniem lub cessio legis, znajduje coraz szersze zastosowanie w obrocie prawnym, w szczególności w wielu stanach prawnych związanych z szeroko pojmowaną restrukturyzacji zobowiązań.  

W artykule "Nie każde nabycie wierzytelności w drodze subrogacji będzie łączyło się z przeniesieniem na nabywcę zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteki" temat nabycia wierzytelności w drodze subrogacji podejmuje adwokat Maciej Prusak.

Artykuł (w jęz. polskim) dostępny jest tutaj.