Konferencja "Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego względem Prezesa URE", która odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Warszawie (Sheraton Warsaw Hotel).

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a Urzędem Regulacji Energetyki jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Bez zatwierdzania taryf, koncesji i innych procedur po stronie regulatora zgodnie z prawem energetycznym, funkcjonowanie przedsiębiorstwa energetycznego może być znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe. Dodatkowo w przypadku przeprowadzenia kontroli i w jej wyniku ujawnienia niedopełnienia obowiązków przez firmę energetyczną, URE ma prawo do nałożenia kary finansowej bądź wstrzymania działalności firmy.

Podczas konferencji eksperci przedstawią w jaki sposób:


  • prawidłowo sporządzać wnioski w ramach świadczonych usług przedsiębiorstwa energetycznego,
  • przygotować się do kontroli z URE,
  • postępować w przypadku sytuacji konfliktowej z urzędem regulacji,
  • zminimalizować ryzyko otrzymania kary i jakie działania podjąć w przypadku jej nałożenia,
  • odwoływać się od decyzji URE.

Jednym z prelegentów będzie r. pr. dr Grzegorz Wąsiewski, który omówi zagadnienie "Postępowanie przed Prezesem URE".

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Szczegółowy program wydarzenia jest tutaj.