Konferencja MMCPolska: "Relacja banków z organami nadzoru - nowe wyzwania"

W dniach 7-8 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja "Relacja banków z organami nadzoru - nowe wyzwania".

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - działania Prezesa UOKiK
  • Proces kontrolny organów nadzoru oraz ich konsekwencje w razie stwier-dzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  • Nowe obowiązki banków wobec konsumentów w związku z wejściem w życie RODO
  • Realizowanie obowiązków wobec konsumentów drogą elektroniczną
  • Zmiana wzorców umownych oraz związane z tym obowiązki informacyjne wobec konsumentów
  • Przykłady naruszeń dokonywanych przez banki a rola UOKiK - case study.
Jednym z Prelegentów będzie r. pr. Krzysztof Kowalczyk, który omówi zagadnienie "Proces kontrolny organów nadzoru (UOKiK, KNF) oraz ich konsekwencje w razie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów".

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny w załączniku.

Załącznik

03.07.relacja banków z organami nadzoru - nowe wyzwania.pdf