Konferencja INSOL Europe "Równoważenie interesów: Restrukturyzacja, upadłość i druga szansa"

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2018 r. w Rydze odbywa się konferencja stowarzyszenia specjalistów prawa upadłościowego INSOL Europe Eastern European Countries' Committee Conference. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Równoważenie interesów: Restrukturyzacja, upadłość i druga szansa". 

Dyskusja będzie się koncentrować na nowym podejściu Europy do zagadnienia upadłości (transgranicznej) oraz sposobie, w jaki rozwinęły się przepisy prawa lokalnego i europejskiego, a także na planach Komisji odnośnie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich Unii Europejskiej w przedmiocie prawa upadłościowego.

Uczestnicy omówią możliwości dostępne w różnych jurysdykcjach europejskich w zakresie finansowania oraz inne kluczowe narzędzia niezbędne do tego, aby ocalić jak najwięcej przedsiębiorstw w przypadkach, kiedy istnieje w nich opłacalny biznes.

W konferencji uczestniczy dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, partner w kancelarii BSJP, specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz bankowości i finansów. Jest autorką m.in. książki pt. "Zabezpieczenia rzeczowe kredytów przy upadłości w Europie Środkowej i Wschodniej" [tytuł oryginalny: "Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa"]. Wraz z Dr Romaną Cierpial-Magnor (Instytut FOWI) opracowała rozdział pt. "Zabezpieczenia kredytów przy upadłości w Polsce. Sytuacja prawna zabezpieczonych wierzycieli".

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo tutaj.