Katarzyna Domańska-Mołdawa współautorką artykułu pt. "Zabezpieczenia rzeczowe wierzycieli w nowym polskim prawie upadłościowym"

W podręczniku Wirtschaft und Recht in Osteuropa WiRO 2016, Zeszyt 12, str. 353-364 ukazał się artykuł pt. "Zabezpieczenia rzeczowe wierzycieli w nowym polskim prawie upadłościowym", którego współautorką jest dr Katarzyna Domańska-Mołdawa.

Dr  Katarzyna Domańska-Mołdawa* wraz z Dr Romana Cierpial-Magnor dowodzą, iż prawna regulacja zabezpieczeń kredytów w przypadku upadłości przedsiębiorstwa ma istotny wpływ na sytuację przedsiębiorstwa oraz zachowanie jego wierzycieli i kontrahentów w okresie przed ogłoszeniem upadłości.

Ostatnia nowelizacja polskiego prawa upadłościowego, która weszła w życie dnia 01.01.2016 (Dz. U. 2015, poz. 233), podąża za zmianą przepisów w innych krajach europejskich. Poprzez rozszerzenie regulacji w drodze nowelizacji przepisów prawa naprawczego i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań ustawodawca umożliwił zachowanie zadłużonego przedsiębiorstwa, jednak bez szkody dla wierzycieli. 

W artykule znajdziemy m. in. objaśnienie trybów postępowań wg nowych regulacji oraz stanu prawnego zabezpieczonych wierzycieli. 

Publikacja ukazuje się nakładem wydawnictwa C.H.Beck i jest do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa.

Więcej informacji na temat niniejszej publikacji oraz zabezpieczeń rzeczowych kredytów w Polsce udzieli Państwu Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa (katarzyna.domanska-moldawa@bsjp.pl). * Dr Katarzyna Domańska-Mołdawa jest adwokatem, specjalistką w zakresie bankowości i finansów oraz prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów, finansowania nieruchomości oraz zabezpieczeń kredytów.