Kancelaria BSJP współtwórcą konferencji "Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu"


Dnia 17 października 2014 r.

odbędzie się organizowana przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica" oraz Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji CAM 

konferencja pn. Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu.

Spotkanie otwiera ogólnopolski Projekt pn. "Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy", współfinansowany ze środków UE. Celem projektu realizowanego przez Fundację wraz z Ministerstwem Gospodarki jest wdrażanie i upowszechnianie idei polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych. 

Udział w Konferencji Kancelarii BSJP zaznaczy się m.in. obecnością dr hab. prof. nadzw. UŚ Andrzeja Torbusa - Kierownika CAM Śląskie, którego działalność na terenie woj. śląskiego zostanie uroczyście zainaugurowana, oraz radcy prawnego Piotra Jurczaka, który wystąpi z prelekcją "Klauzula mediacyjna w umowach między przedsiębiorcami".

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy

Termin: 17 października 2014 r.

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego | Aula nr 7

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.