Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 134. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.
 
Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:
 
- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry
 
Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP.
 
W 134. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) zaktualizowany został rozdział autorstwa pana Przemysława Fila dotyczący podatków i sporządzania bilansów. Główna uwaga koncentruje się w szczególności na przedstawieniu podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego od wartości zysku. Aktualizacja zawiera ponadto drugą i ostatnią część tłumaczenia polskiej ustawy o upadłości wraz z przepisami dotyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościowego np. w odniesieniu do deweloperów budowlanych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy osób prywatnych oraz dotyczących przepisów prawa karnego.
 
Zapraszamy do lektury.
 
Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl.