Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 129. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

Aktualizacja 129 zawiera w części dotyczącej Polski kompletnie nowe opracowanie rozdziału D. XIII o karalności osób prawnych, którego autorami są Maciej Prusak i Patrycja Hirsch. Oprócz ogólnych wywodów dotyczących prawnokarnej odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przedstawiono rodzaje czynów karalnych objętych ustawą, postępowanie w sprawie  prawnokarnej odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zestawienie kar i postępowanie wykonawcze. W części dotyczącej ustaw ukazały się kolejne części znowelizowanego kodeksu cywilnego odnośnie postanowień w sprawie spółki, poręczenia, przekazania nieruchomości gruntowej, papierów wartościowych i prawa spadkowego.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl.