Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej: 128. aktualizacja WiRO wyd. C.H. Beck

Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej, WiRO), to praca zbiorowa, której poszczególne aktualizacje ukazują się cyklicznie nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Skierowana do zachodnich inwestorów i nie tylko, WiRO ma formę przewodnika z wymiennymi stronami, który dostarcza informacji na temat zmian uwarunkowań gospodarczo-prawnych w następujących dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej:

- Bułgaria
- Chorwacja
- Polska
- Rumunia
- Rosja
- Słowacja
- Słowenia
- Czechy
- Ukraina
- Węgry

Redaktorem naczelnym części dotyczącej Polski jest Dr. Jörn Brockhuis z kancelarii BSJP. 

W 128. aktualizacji WiRO (część dotycząca Polski) ukazało się opracowanie rozdziału D.IV autorstwa Jarosława Sroki dotyczące prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego z obszernym przedstawieniem planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, procesu przygotowania infrastruktury oraz pozwolenia na użytkowanie. Zaktualizowany został również rozdział D.X Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne opracowany przez Christopha Garschynskiego i Antoninę Kęsek-Garschynską. Wyjaśniono m.in. nawiązanie i zakończenie stosunku pracy, rozgraniczenie umowy o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia, zakaz konkurencji i klauzulę konkurencyjną, odstąpienie pracownika w ramach działalności gospodarczej, odpowiedzialność pracodawcy i pracownika oraz oddelegowanie pracowników z krajów członkowskich UE do Polski. Kontynuowana jest również zapoczątkowana w poprzedniej aktualizacji nowelizacja kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do lektury.

Więcej informacji na temat publikacji udzieli Państwu Dr. Jörn Brockhuis, e-mail: joern.brockhuis@bsjp.pl.