Gdy ANR nie chce sprzedać ziemi

Czy dzierżawca, który wyraził zgodę na wyłączenie z umowy dzierżawy 30 procent gruntów rolnych, może żądać od Agencji Nieruchomości Rolnych, żeby sprzedała mu pozostałe dzierżawione grunty? Jeśli tak, czy żądanie to jest ograniczone w czasie, a mówiąc językiem prawnym, czy ulega przedawnieniu? 

Dr Anna Kois-Mizgier z kancelarii BSJP wyjaśnia w artykule na łamach magazynu "Przedsiębiorca Rolny".

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące praw dzierżawcy w zakresie roszczenia o sprzedaż gruntu, serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres anna.kois-mizgier@bsjp.pl.