Dyrektywa UE wprowadzi zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej kończą ustalanie ostatecznej wersji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (2017/0085 (COD)). Najważniejsze zmiany obejmują wprowadzenie dodatkowych 5 dni urlopu na opiekę oraz elastycznej organizacji pracy dla pracowników posiadających dzieci.

Adwokat Mateusz Pergałowski, ekspert BSJP z zakresu prawa pracy, przedstawia najważniejsze postanowienia nowej dyrektywy UE.

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.


Załącznik

legal alert kwiecień 2019 prawo ue.pdf