Dr. Brockhuis na liście Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego

Dr. Jörn Brockhuis, Partner Zarządzający w kancelarii BSJP, został wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Lista Arbitrów Rekomendowanych ustalana jest, na mocy uchwały Prezydium KIG z d. 17 marca 2016, na kadencje czteroletnie. Obecna kadencja obowiązuje od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020.