Dominik Sołtysiak o OZE w rozmowie dla magazynu "FUTU"

Dnia 20 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął długo wyczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii.

W rozmowie dla magazynu "FUTU" (nr 03-04) Dominik Sołtysiak, adwokat | Partner w kancelarii BSJP oraz ekspert w zakresie prawa energetycznego objaśnia nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł wprowadzone przyjętą ustawą.

Przedstawione zostały kwestie kluczowe z punktu widzenia zarówno dostawców, jak i odbiorców prądu, zasady funkcjonowania systemu aukcyjnego oraz ogólna charakterystyka rynku energii odnawialnej w Polsce.Serdecznie zapraszamy do lektury.