BSJP członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

22 marca b.r. odbyło się uroczyste przyjęcie kancelarii BSJP w poczet firm członkowskich Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC). Certyfikat członkowski odebrali w imieniu Kancelarii jej nowi wspólnicy, mec. Jarosław Sroka oraz mec. Dag Nilsson.

SPCC to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią, zrzeszające ponad 400 członków. Izba stawia sobie za cel bycie centrum wiedzy, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów służących rozwojowi polsko-skandynawskiej współpracy. Pełni również rolę platformy łączącej członków SPCC z innymi organizacjami i instytucjami.


Przewodniczący SPCC, p. Carsten Nilsen, przekazuje certyfikat członkowski na ręce mec. Daga Nilssona i mec. Jarosława Sroki (BSJP). Foto: SPCC

Więcej informacji nt. kooperacji Kancelarii z SPCC udzieli Państwu mec. Dag Nilsson, który w BSJP kieruje departamentem BSJP Nordic (dag.nilsson@bsjp.pl).