BSJP autorem ekspertyz dot. służby ratowniczej w Niemczech i w Polsce

Kancelaria BSJP przygotowała dwie specjalistyczne opinie prawne poświęcone naziemnej służbie ratowniczej w Niemczech i w Polsce. Ekspertyzy powstały w ramach porozumień o współpracy pomiędzy powiatami krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii oraz przyległymi województwami. Takie porozumienie zostało już podpisane pomiędzy woj. zachodniopomorskim i Pomorzem Zachodnim-Greifswaldem. Powołanie transgranicznej służby ratowniczej na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa usług ratownictwa medycznego poprzez wzajemną pomoc w razie braku odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętu.

Ekspertyza "Porównawcza opinia prawna naziemnej służby ratowniczej w Niemczech i w Polsce" została opracowana w ramach projektu "Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii [Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg (InGRiP)]" i współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ekspertyza "Warunki ramowe dla budowy transgranicznej stacji pogotowia ratunkowego" powstała na zlecenie Pogotowie Ratunkowe Powiatu Märkisch-Oderland Sp. z.o.o. pożytku publicznego i została sfinansowana w ramach programu INTERREG.

Wyniki obu ekspertyz nasi prawnicy zaprezentowali 15 czerwca 2021 roku podczas specjalnej konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów biorących udział w projekcie. Opinie prawne powstały pod okiem Dr. Jörna Brockhuisa (Partner, Rechtsanwalt), adw. Hanny Rubaszewskiej (Partner) oraz Alexandry Balcerzyk (Senior Associate, Rechtsanwältin).